X  Close El sensor de la nostra estació

període Ubicació partícula concentració IQA Risc       
Actual Exterior pm2.5 5.0 ug/m3 0.5 Bona qualitat de l’aire
     

24 hores Exterior pm2.5 7.6 ug/m3 0.8 Bona qualitat de l’aire
     
      

classificació IQA pm10 pm2.5 Els efectes sobre la salut s'han de basar només en valors mitjans de les 24 hores.
Bona qualitat de l’aire 0-1 < 20 μg/m3 < 10 μg/m3 La qualitat de l’aire es considera satisfactòria i la contaminació atmosfèrica presenta poc o cap risc
FairAQ 1-2 < 40 μg/m3 < 20 μg/m3 La qualitat de l’aire és acceptable; no obstant això, per a alguns contaminants pot haver-hi una preocupació moderada per a la salut per a un nombre molt reduït de persones que són inusualment sensibles a la contaminació atmosfèrica.
Qualitat de l’aire moderada 2-3 < 50 μg/m3 < 25 μg/m3 Els membres de grups sensibles poden experimentar efectes sobre la salut. És probable que el públic en general no es vegi afectat.
PoorAQ 3-4 < 100 μg/m3 < 50 μg/m3 Tothom pot començar a experimentar efectes sobre la salut; els membres de grups sensibles poden experimentar efectes més greus sobre la salut.
VeryPoorAQ 4-5 < 150 μg/m3 < 75 μg/m3 Advertiments sanitaris d’emergència. És més probable que tota la població es vegi afectada
ExtremelyPoorAQ > 5 > 150 μg/m3 > 75 μg/m3 Alerta sobre la salut: tothom pot experimentar efectes més greus sobre la salut
 Més informació: EEA  Índex de qualitat de l’aire    Dades del sensor capturades a: 20-09-2021 15:50